เรื่อง การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
ประเภทการส่ง   ปกติ ปกติ
เลขทะเบียนหนังสือ   ที่ ศธ 04327/4609
หนังสือลงวันที่ 29 พย 2566
ส่งโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [พรวิชิต กุลวิเศษ]
วันเวลาที่ส่ง 29 พย 2566 15:28:09 น.

รายละเอียด -

เอกสารแนบ 1. หนังสือนำส่ง

ข้อมูล ณ 5 มีค 2567 08:36:53 น.
 
กลับหน้าหลัก