เรื่อง ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา แบบพักค้างคืน
ประเภทการส่ง   ปกติ ปกติ
เลขทะเบียนหนังสือ   ที่ ศธ 04327/4610
หนังสือลงวันที่ 29 พย 2566
ส่งโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [พรวิชิต กุลวิเศษ]
วันเวลาที่ส่ง 29 พย 2566 15:46:21 น.

รายละเอียด -

เอกสารแนบ 1. หนังสือนำส่ง

ข้อมูล ณ 5 มีค 2567 08:49:01 น.
 
กลับหน้าหลัก