เรื่อง การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖
ประเภทการส่ง   ปกติ ปกติ
เลขทะเบียนหนังสือ   ที่ ศธ 04327/ว4611
หนังสือลงวันที่ 29 พย 2566
ส่งโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [พรวิชิต กุลวิเศษ]
วันเวลาที่ส่ง 29 พย 2566 16:07:08 น.

รายละเอียด -

เอกสารแนบ 1. หนังสือนำส่งและสิ่งที่ส่่งมาด้วย

ข้อมูล ณ 5 มีค 2567 06:52:57 น.
 
กลับหน้าหลัก