เรื่อง การทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประเภทการส่ง   ปกติ ปกติ
เลขทะเบียนหนังสือ   ที่ ศธ 04327/ว4616
หนังสือลงวันที่ 29 พย 2566
ส่งโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล [นฤมล ฑีฆายุพรรค]
วันเวลาที่ส่ง 29 พย 2566 16:23:12 น.

รายละเอียด การทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เอกสารแนบ 1. หนังสือนำส่ง

ข้อมูล ณ 5 มีค 2567 08:22:35 น.
 
กลับหน้าหลัก