เรื่อง ขออนุญาตให้ลากิจ
ประเภทการส่ง   ปกติ ปกติ
เลขทะเบียนหนังสือ   ที่ ศธ 04327/4617
หนังสือลงวันที่ 29 พย 2566
ส่งโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล [นฤมล ฑีฆายุพรรค]
วันเวลาที่ส่ง 29 พย 2566 16:35:28 น.

รายละเอียด ขออนุญาตให้ลากิจ

เอกสารแนบ 1. หนังสือนำส่ง

ข้อมูล ณ 5 มีค 2567 07:56:40 น.
 
กลับหน้าหลัก