ระดับความสำคัญ ปกติ ปกติ ด่วน ด่วน ด่วนมาก ด่วนมาก ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด
30 รายการ ล่าสุด
ปกติ [4617]  ขออนุญาตให้ลากิจ 
     ลงวันที่ 29 พ.ย. 2566 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ [ว4616]  การทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลา... 
     ลงวันที่ 29 พ.ย. 2566 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ [ว4611]  การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖... 
     ลงวันที่ 29 พ.ย. 2566 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ [4610]  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา แบบพักค้างคืน... 
     ลงวันที่ 29 พ.ย. 2566 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ [4609]  การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา... 
     ลงวันที่ 29 พ.ย. 2566 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา