ระดับความสำคัญ ปกติ ปกติ ด่วน ด่วน ด่วนมาก ด่วนมาก ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด
30 รายการ ล่าสุด
ปกติ [3540]  อนุญาตไปต่างประเทศ 
     ลงวันที่ 26 ก.ย. 2565 โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา..
ปกติ [ว3539]  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศ... 
     ลงวันที่ 26 ก.ย. 2565 โดย กลุ่มอำนวยการ
ปกติ [ว3528]  แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA... 
     ลงวันที่ 26 ก.ย. 2565 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ [3525]  ข้าราชการครูถึงแก่กรรม 
     ลงวันที่ 26 ก.ย. 2565 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ [ว3469]  ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. ... 
     ลงวันที่ 21 ก.ย. 2565 โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา..