ระดับความสำคัญ ปกติ ปกติ ด่วน ด่วน ด่วนมาก ด่วนมาก ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด
30 รายการ ล่าสุด
ปกติ [1965]  ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามนักเรียนและการดำเนินงานตามโครงการห้อง... 
     ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2566 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ [1963]  ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
     ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2566 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด [ว1961]  การจัดส่งบุคลากรของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ... 
     ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2566 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด่วนที่สุด [1951]  แจ้งผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงรองผู... 
     ลงวันที่ 31 พ.ค. 2566 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด [ว1947]  การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอล "ร้อยแก่นสารสินธุ์ลีก 2023... 
     ลงวันที่ 31 พ.ค. 2566 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา