ระดับความสำคัญ ปกติ ปกติ ด่วน ด่วน ด่วนมาก ด่วนมาก ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด
30 รายการ ล่าสุด
ปกติ [ว787]  การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ... 
     ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ [ว778]  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บ... 
     ลงวันที่ 23 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ [772]  การรายงานผลการตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ... 
     ลงวันที่ 23 ก.พ. 2567 โดย หน่วยตรวจสอบภายใน
ปกติ [ว783]  ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้คลิปวิด... 
     ลงวันที่ 23 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา..
ปกติ [ว767]  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นที่๕ ขั้นปฏิบัติการแล... 
     ลงวันที่ 22 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา