ระดับความสำคัญ ปกติ ปกติ ด่วน ด่วน ด่วนมาก ด่วนมาก ด่วนที่สุด ด่วนที่สุด
30 รายการ ล่าสุด
ปกติ [ว823]  สำรวจข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและน... 
     ลงวันที่ 28 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปกติ [ว813]  การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๗ (เ... 
     ลงวันที่ 28 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มอำนวยการ
ปกติ [811]  การรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับร... 
     ลงวันที่ 28 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปกติ [ว796]  การขับเคลื่อนแนวคิด “บ้านเมืองสุจริต” ผ่านเกมคอมพิวเตอร์... 
     ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา..
ปกติ [ว795]  การแต่งกายเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... 
     ลงวันที่ 27 ก.พ. 2567 โดย กลุ่มอำนวยการ